Το ARC FOR DANCE FESTIVAL γιορτάζει φέτος τη σταθερή υποστήριξη και δημιουργική συμμετοχή των ανθρώπων του χορού στην πρώτη δεκαετία της ζωής του και απολαμβάνει στο εξής την υποστήριξη της Ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»). Κατά κύριο λόγο, το ARC FOR DANCE FESTIVAL 10 ανοίγει την προοπτική της συνέχειας, της οργανικής εξέλιξης και βελτίωσης, της οποίας ένα τουλάχιστον διάνυσμα προτείνεται από την ευφορικά ριζοσπαστική σκέψη μιας σπουδαίας δημιουργού των εικαστικών:

Ακολουθώντας τη λογική του Joseph Beuys ότι είμαστε όλοι καλλιτέχνες, θα ήθελα να προτείνω ότι είμαστε όλοι χορογράφοι. Αναπροσαρμόζουμε διαρκώς τις κινήσεις μας, όχι μόνο για να εκτελέσουμε ένα συγκεκριμένο έργο αλλά και για να εκφράσουμε την εσωτερική μας κατάσταση. Δεν είναι παρά θέμα επίγνωσης και συνειδητοποίησης το να αντιληφθούμε και να βιώσουμε εμπειρικά τους εαυτούς μας σαν χορογράφους.

— Janine Antoni

ARC FOR DANCE FESTIVAL

Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL συμπληρώνει την πρώτη δεκαετία δράσης του και εστιάζει σε ερωτήματα που αναδεικνύουν τη θέση και σημασία του χορού στην πολύπλοκη συνδιαμόρφωση του ‘σύγχρονου’:

Πώς και πού χορεύει ο χορός σήμερα;

Ποια είναι τα ‘σώματα’ που διαγράφουν την κίνησή του και ποιά τα κοινωνικά, πολιτιστικά και ιστορικά συμφραζόμενα μέσα στα οποία τα σώματα αυτά αναδύονται;

Είναι δυνατόν να αντιληφθούμε την κίνηση της ζωής μας σαν μια σειρά χορογραφικών αυτοσχεδιασμών;

Η διοργάνωση που πρωτοστάτησε στην ανάδειξη νέων τάσεων και δημιουργών, επιβεβαιώνει την πίστη της στην ανοιχτή δυναμική του χορού, όπως αυτή εκφράζεται στη διαρκή αλληλεπίδρασή του με άλλες τέχνες και εκφράσεις· συνεχίζει να δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάδειξη νεοφυών δημιουργικών κατευθύνσεων και τον ουσιαστικό πειραματισμό πάνω στη γλώσσα του χορού από πρωτοεμφανιζόμενους αλλά και ώριμους χορογράφους· διευρύνει τη συμμετοχή των Ελλήνων δημιουργών στον παγκόσμιο διάλογο για τον χορό με την ένταξή τους σε διεθνή δίκτυα και την πρόσκληση επαγγελματιών και ειδικών του χορού από όλο τον κόσμο στη χώρα μας· ενισχύει την παρουσία του χορού στη δημόσια σφαίρα και προτείνει νέους τρόπους κατανόησης και απόλαυσης της κίνησης.

Στις εννέα προηγούμενες εκδοχές του, και παρά τα περιορισμένα οικονομικά μέσα του, το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού της Αθήνας ARC FOR DANCE FESTIVAL διάνυσε με επιμονή και προσπάθεια όλα τα στάδια ανάμεσα στις δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος στην Ελλάδα και τις προσδοκίες της ευρείας κοινότητας του χορού: θωράκισε θεσμικά την διαρκή ανάδειξη των νέων Ελλήνων χορογράφων (2008), εισήγαγε εννοιολογικά χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονταν σε αντίστοιχες κοινωνικοπολιτικές θεματικές (2009: δυαδικότητα, 2010: διαπολιτισμικότητα, 2012: γυναικεία ταυτότητα, 2013: χρονικότητες, 2014: συνδεσιμότητα, 2015: κινητικότητα, 2016: διαφορετικότητα, 2017: μεταβατικότητα), οικοδόμησε συνεργασίες με φορείς, θεσμούς και ιδιώτες και τελικά φιλοξένησε καλλιτέχνες και έργα από περισσότερες από 15 διαφορετικές χώρες.

ARC FOR DANCE FESTIVAL

Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL συμπληρώνει την πρώτη δεκαετία δράσης του και εστιάζει σε ερωτήματα που αναδεικνύουν τη θέση και σημασία του χορού στην πολύπλοκη συνδιαμόρφωση του ‘σύγχρονου’:

Πώς και πού χορεύει ο χορός σήμερα;

Ποια είναι τα ‘σώματα’ που διαγράφουν την κίνησή του και ποιά τα κοινωνικά, πολιτιστικά και ιστορικά συμφραζόμενα μέσα στα οποία τα σώματα αυτά αναδύονται;

Είναι δυνατόν να αντιληφθούμε την κίνηση της ζωής μας σαν μια σειρά χορογραφικών αυτοσχεδιασμών;

Η διοργάνωση που πρωτοστάτησε στην ανάδειξη νέων τάσεων και δημιουργών, επιβεβαιώνει την πίστη της στην ανοιχτή δυναμική του χορού, όπως αυτή εκφράζεται στη διαρκή αλληλεπίδρασή του με άλλες τέχνες και εκφράσεις· συνεχίζει να δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάδειξη νεοφυών δημιουργικών κατευθύνσεων και τον ουσιαστικό πειραματισμό πάνω στη γλώσσα του χορού από πρωτοεμφανιζόμενους αλλά και ώριμους χορογράφους· διευρύνει τη συμμετοχή των Ελλήνων δημιουργών στον παγκόσμιο διάλογο για τον χορό με την ένταξή τους σε διεθνή δίκτυα και την πρόσκληση επαγγελματιών και ειδικών του χορού από όλο τον κόσμο στη χώρα μας· ενισχύει την παρουσία του χορού στη δημόσια σφαίρα και προτείνει νέους τρόπους κατανόησης και απόλαυσης της κίνησης.

Στις εννέα προηγούμενες εκδοχές του, και παρά τα περιορισμένα οικονομικά μέσα του, το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού της Αθήνας ARC FOR DANCE FESTIVAL διάνυσε με επιμονή και προσπάθεια όλα τα στάδια ανάμεσα στις δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος στην Ελλάδα και τις προσδοκίες της ευρείας κοινότητας του χορού: θωράκισε θεσμικά την διαρκή ανάδειξη των νέων Ελλήνων χορογράφων (2008), εισήγαγε εννοιολογικά χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονταν σε αντίστοιχες κοινωνικοπολιτικές θεματικές (2009: δυαδικότητα, 2010: διαπολιτισμικότητα, 2012: γυναικεία ταυτότητα, 2013: χρονικότητες, 2014: συνδεσιμότητα, 2015: κινητικότητα, 2016: διαφορετικότητα, 2017: μεταβατικότητα), οικοδόμησε συνεργασίες με φορείς, θεσμούς και ιδιώτες και τελικά φιλοξένησε καλλιτέχνες και έργα από περισσότερες από 15 διαφορετικές χώρες.

Το ARC FOR DANCE FESTIVAL γιορτάζει φέτος τη σταθερή υποστήριξη και δημιουργική συμμετοχή των ανθρώπων του χορού στην πρώτη δεκαετία της ζωής του και απολαμβάνει στο εξής την υποστήριξη της Ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»). Κατά κύριο λόγο, το ARC FOR DANCE FESTIVAL 10 ανοίγει την προοπτική της συνέχειας, της οργανικής εξέλιξης και βελτίωσης, της οποίας ένα τουλάχιστον διάνυσμα προτείνεται από την ευφορικά ριζοσπαστική σκέψη μιας σπουδαίας δημιουργού των εικαστικών:

Ακολουθώντας τη λογική του Joseph Beuys ότι είμαστε όλοι καλλιτέχνες, θα ήθελα να προτείνω ότι είμαστε όλοι χορογράφοι. Αναπροσαρμόζουμε διαρκώς τις κινήσεις μας, όχι μόνο για να εκτελέσουμε ένα συγκεκριμένο έργο αλλά και για να εκφράσουμε την εσωτερική μας κατάσταση. Δεν είναι παρά θέμα επίγνωσης και συνειδητοποίησης το να αντιληφθούμε και να βιώσουμε εμπειρικά τους εαυτούς μας σαν χορογράφους.

— Janine Antoni

©    2019

Essential SSL

To «Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL»
υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»
και  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)
και από εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο υλοποίησης του «10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL»
υπάρχει μέριμνα για την τήρηση των όρων προσβασιμότητας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ΑμεΑ.