Παράταση υποβολής αιτήσεων για πρόσκληση

20 Μαρτίου 2018

 «Παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.:13 από 01/03/2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Πράξης «Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL» έως και 26/03/2018».

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την αναλυτική Πρόσκληση εδώ

Essential SSL

To «Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL»
υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»
και  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)
και από εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο υλοποίησης του «10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL»
υπάρχει μέριμνα για την τήρηση των όρων προσβασιμότητας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ΑμεΑ.